مقالات بایگانی - اخبار پرسپولیس

اخبار پرسپولیس

قهرمان کردن “پرسپولیس” منتی ندارد / پر افتخارترین تیم ایران را قهرمان کردید!

هواداران پرسپولیس

سایت اخبار پرسپولیس: پس از سه روز اعتصاب و تمرین نکردن بازیکنان ناهار را در هتل صرف کردند تا برای اولین بار در طول تاریخ حرفه ای فوتبال ایران، اردوی پیش از بازی برگزار نشود و بازیکنان شب را در خانه سپری کنند. غیبتی که تنها یک دلیل داشت و آن هم طلبکار بودن پول از باشگاهی که خیلی از آنها زندگیشان را بدهکار آن […]

از آندره بوچلی تا هانی نوروزی

جشن قهرمانی پرسپولیس

سایت اخبار پرسپولیس: مثلی است قدیمی که می گویند در هر شادی می توان اشکی را دید و در هر غمی لبخند هم زد. یعنی غم و شادی در کنار یکدیگر هستند و شاید به نوعی حکایت زندگی را می گوید که سراسر از امید و نا امیدی است اما گوئی در این دیار باید این مثل را تعریف دوباره کرد و گفت در هر […]

این جام را به خانه ببر پروفسور!

تصاویر جشن قهرمانی پرسولیس در لیگ شانزدهم

سایت اخبار پرسپولیس: مثل سلطان علی پروین که در دهه ۶۰ و ۷۰ جام های کسب شده در پرسپولیس را با خود به خانه می برد، برانکو نیز باید این جام را با خود به خانه می برد زیرا این قهرمانی بدون هرکسی اتفاق می افتاد غیر از او!

برای رنگ سرخی که دیوانه می کند/ قهرمانی برای پیوند قلب هاى شکسته

تیم پرسپولیس

سایت اخبار پرسپولیس: فوتبال همان طور که گاهی جلوتر از زندگی «قانون عمل و عکس العمل» یا به قول خودمان «هرچی بکاری، درو می کنی» را جلوی چشمانمان می آورد، انگار پاداش  تلاش و عرق ریختن را هم خیلی خوب و به موقع می دهد. از نظر نسلی که همه قصه هایش ملهم از فوتبال است، این مورد دوم بدجوری در روح سرخ بی قرار […]