مدیران بایگانی - اخبار پرسپولیس

اخبار پرسپولیس

مدیران پرسپولیس

مدیران باشگاه پرسپولیس مدیران پرسپولیس از قدیم تا کنون علی عبده: باشگاه پرسپولیس در دی ماه سال ۱۳۴۲ به دست علی عبده بنا شد و در آن رشته های بولینگ، والیبال، بسکتبال فعال بود. عبده از آمریکا به ایران آمده بود و در جامعه ورزشی این کشور در رشته بوکس صاحب عنوان قهرمانی شده بود. پس از انحلال باشگاه شاهین در سال ۱۳۴۶ بازیکنان این […]