تاریخچه پرسپولیس بایگانی - اخبار پرسپولیس

اخبار پرسپولیس

تاریخچه باشگاه پرسپولیس

پرسپولیس در لیگ 93-94

لوگوی قدیمی شاهین تاریخچه پرسپولیس شاهين باشگاهي بود که در سال ۱۳۲۱ به دست يک معلم به نام دکتر عباس اکرامي با همکاري و همراهي گروهي از بهترين جوانان کشور که عمدتاً دانشجو بودند بنا نهاده شد و مفاخر بزرگي چون اميرمسعود برومند ، امير عراقي ، شکيبي ، فاخري ، انصاري ، دکتر نادر افشار ، مرحوم پرويز دهداري ، حسينعلي کلاني ، جعفر […]