مصاحبه ها بایگانی - اخبار پرسپولیس

اخبار پرسپولیس

حسن روشن: شش تایی شدن شیرین بود

حسن روشن

سایت اخبار پرسپولیس: تازه ترین مصاحبه حسن روشن جدا از آنکه نشان می دهد او به جز انتقاد، تعریف کردن هم بلد است یک نکته جالب دیگر هم دارد. اینکه از دید مهاجم سابق آبی ها، ۶ تایی شدن استقلال در آن دربی معروف نه تنها اتفاق تلخی نبوده بلکه می توان از آن به عنوان یک اتفاق شیرین یاد کرد! بخشهایی از مهم صحبتهای […]