اخبار باشگاه بایگانی - اخبار پرسپولیس

اخبار پرسپولیس

باشگاه با صدور اطلاعیه ای اعلام کرد: تا احقاق حقوق پرسپولیس و فوتبال و رفع این ظلم ادامه می دهیم

لوگوی باشگاه پرسپولیس

سایت اخبار پرسپولیس: اقدامات باشگاه با توجه به هماهنگی ها با مراجع قانونی چون فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ تا ایفای حقوق باشگاه از بلیت فروشی رقابت ها ادامه می یابد.

باشگاه در فکر جمع آوری جام های قدیمی/ پروین امانت دار پرسپولیس

علی پروین

سایت اخبار پرسپولیس: یکی از مشکلات بزرگ باشگاه پرسپولیس برای راه اندازی موزه این باشگاه جام هایی است که به رسم امانت در اختیار برخی از پیشکسوتان آن قراردارد و باید بازگردانده شود.

مشکل بزرگ برای احداث موزه باشگاه پرسپولیس/ پروین هم باید جام پس بدهد

لوگوی باشگاه پرسپولیس

سایت اخبار پرسپولیس: یکی از مشکلات بزرگ باشگاه پرسپولیس برای راه اندازی موزه این باشگاه جام هایی است که به رسم امانت در اختیار برخی از پیشکسوتان آن قراردارد و باید بازگردانده شود.