اخبار بازیکنان بایگانی - اخبار پرسپولیس

اخبار پرسپولیس

سلام نظامى کمال اینبار در نقش جهان؟

کمال کامیابی نیا

سایت اخبار پرسپولیس: گمانه زنى در خصوص ترکیب اصلى پرسپولیس به بازى یا نیمکت نشینى بازیکنى اختصاص دارد که در دو فصل گذشته ستاره این تیم بود. کمال کامیابى نیا با قدرت جنگندگى فوق العاده اش به مهره قابل توجه و غیرقابل چشم پوشى در ترکیب دو فصل اخیر برانکو ایوانکوویچ تبدیل شده بود؛ بازیکنى که با قدرت پرسینگ خود در خط میانى و دفاعى […]