جادوگر در نود/ مناظره یا میزگرد؟ - اخبار پرسپولیس

اخبار پرسپولیس

سایت اخبار پرسپولیس:

دو ماه قبل که علی کریمی خواستار مناظره تلویزیونی شد، مدیر گروه ورزش شبکه سه نپذیرفت و گفت کسی نمی تواند بگوید چی پخش کنیم یا نکنیم. اما فشار افکار عمومی نتیجه داد و کریمی به خواست مردم، امشب در ۹۰ روبروی ساکت می نشیند.

مهم ترین نکته، شیوه اداره گفتگوست. اگر میزگرد باشد (مدل بهرام شفیع)، تله ای برای کریمی خواهد بود. میزگردی همراه با پرخاش های رایج در ۹۰٫ طولانی و بی نتیجه. آن لابلا، طنز بالا رفتن پرچم سفید توسط فردوسی پور. میزگرد یعنی سخنرانی ساکت. یعنی منبر مجانی برای فدراسیون. آخرش هم “جمع بندی” مرسوم که بله! کریمی دلسوزانه دغدغه هایی دارد، فدراسیون باید تلاش کند و …
فدراسیون می خواهد زهر صحبت کریمی را بگیرد. طوری که از توجه افکار عمومی به انتقاداتش کاسته شود. در حالی که بینندگان منتظر مناظره اند. مناظره بین «افشاگر»، با دبیر کل فدراسیون متهم به فساد.
عادل عزیز، نباید به ساکت اجازه آسمان ریسمان بافتن بدهد. حاشیه روی ممنوع. او مستقیم باید پاسخگوی سوالات باشد. عادلانه است که برای هر سوال و جواب، وقت تعیین شود.

نکته مهم بعدی، «وقفه های تاکتیکی عادل» است که هنگام افشاگری ها می گوید: “البته ما این حق رو برای فلانی هم قائلیم که بیاد رو خط و…” ریز و با ظرافت، رشته کلام پاره می شود. فلانی می آید روی خط. بعدش آگهی بازرگانی، مرور نظرسنجی ۹۰ و …

مگر در مناظره های ریاست جمهوری، آنهمه افرادی که اسم شان آورده شد روی خط آمدند؟ عادل می تواند برای افرادی که اسم شان می آید، جدا برنامه بچیند یا اگر اضطراری بود، در پایان همین برنامه.