امیری: شماره 9 برازنده طارمی است - اخبار پرسپولیس

اخبار پرسپولیس

شیش تاییا دات کام:

وحید امیری گفت: به عنوان خوشامدگویی پیراهن شماره ۹ را به طارمی دادم تا به نوعی به او خوشامد گفته باشم.

هافبک پرسپولیس در مورد اینکه پیراهن شماره ۹ را در بازگشت مهدی طارمی به او بازگرداند، گفت: صاحب اصلی این پیراهن آقای گل فوتبال ایران است. امیدوارم کنار یکدیگر سال خوبی را در پرسپولیس داشته باشیم.

وی افزود: این کوچکترین کار بودی که از دستم بر می آمد. به عنوان خوشامدگویی این پیراهن را به طارمی دادم چراکه واقعا این شماره برازنده او است.