آقا کریم در پرسپولیس ماندنی است - اخبار پرسپولیس

اخبار پرسپولیس

سایت اخبار پرسپولیس:

اخبار عجیبی در مورد احتمال جدایی مربی پرسپولیس به گوش می رسید اما این اخبار صحت ندارد.

طی دو هفته اخیر بحث های مختلفی می شنیدیم مبنی بر اینکه برانکو ایوانکویچ از باشگاه درخواست کرده قرارداد همه همکارانش را نیز همراه با بازیکنان تمدید کنند اما این قانون شامل کریم باقری نمی شود و برانکو نمی خواهد با باقری در فصل های بعد همکاری کند.

این اخبار دقیقا از همان جایی می آمد که با وجود باقری در تیم، منفعت شان به خطر افتاده بود. در این مورد، یکی از مدیران باشگاه به ما گفت: «به محض ایجاد فضایی برای تمدیدقراردادها، همه مربیان و بازیکنان در تیم را حفظ خواهیم کرد و باقری هم از جمله کسانی است که در پرسپولیس می ماند.»